PoPrawne Relacje

Konflikt rodzinny

Konflikt rodzinny jest trudnym doświadczeniem, bo dotyka osób najbliższych, a więc takich, które łączy pokrewieństwo (powinowactwo) lub takich, które łączą bliskie relacje.
Rozwiązanie konfliktu rodzinnego nie musi zakończyć się w sądzie, ani nie musi prowadzić do popsucia relacji.
Pomogę Ci przejść przez konflikt rodzinny w bezpieczny sposób, w atmosferze szacunku, tak by po jego zakończeniu zachować co najmniej POPRAWNE RELACJE z drugą stroną.

 

O mnie

Nazywam się Paulina Janikowska – Mizera. Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuję się w prowadzeniu mediacji rodzinnych. Podczas prowadzenia mediacji wykorzystuję swoją wiedzę prawniczą i psychologiczną, w szczególności z zakresu komunikacji. Dbam o dobrą atmosferę rozmów. Docieram do potrzeb stron. Daję przestrzeń na wyrażanie emocji. Jeżeli konflikt dotyczy dzieci - dbam o dobro dzieci.

 

Mediacje

Mediacje są rozmową skonfliktowanych stron, przy udziale osoby trzeciej – mediatora, który prowadzi tak tę rozmowę by strony wspólnie znalazły akceptowalne dla nich rozwiązanie ich problemu i w efekcie podpisały ugodę.

Jakie konflikty można rozwiązać w mediacji?

  • Konflikty między partnerami albo małżonkami dotyczące np. ustalenia czy związek będzie trwał nadal czy też dojdzie do jego zakończenia i na jakich zasadach.
  • Konflikty między rodzicami dotyczące np. opieki nad dziećmi, kosztów ich utrzymania.
  • Konflikty między rodzeństwem dotyczące np. opieki nad starszymi rodzicami, czy kwestii majątkowych.
  • Konflikty między krewnymi/powinowatymi dotyczące np. wspólnego majątku.
Image

Mediacje, a postępowanie sądowe

Mediacje są szybszym i tańszym rozwiązaniem niż postępowanie sądowe. Przebiegają w przyjaznej atmosferze i pozwalają zachować poprawne relacje.

W sądzie zwykle jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. W mediacjach mogą „wygrać” obie strony.

Image
Koszty mediacji prywatnych

Cennik mediacji znajdziesz tu: https://www.poprawnerodzicielstwo.pl/cennik-mediacji
Wniosek o mediacje

Złóż wniosek o mediację i pozwól sobie pomóc w przejściu przez konflikt rodzinny.


Wniosek o mediację wypełnisz on-line tu: https://www.poprawnerodzicielstwo.pl/wniosek

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości, umów się na bezpłatną 15- minutową konsultację telefoniczną dotyczącą mediacji:

16074.jpg
© 2020 poprawnerodzicielstwo.pl. All Rights Reserved.