Cennik mediacji prywatnych

Image
 1. Na koszty postępowania mediacyjnego składa się opłata wstępna, opłata mediacyjna, opłata końcowa oraz wydatki.
 2. Wraz ze złożeniem wniosku o mediacje strona, która go składa, uiszcza opłatę wstępną w wysokości 200 zł netto + VAT. Jeśli druga strona przystąpi do mediacji, strony poniosą tę opłatę po połowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia do mediacji.
 3. Opłata mediacyjna uiszczana jest bezpośrednio po pierwszym spotkaniu mediacyjnym. W przypadku kolejnych spotkań mediacyjnych opłata uiszczana jest bezpośrednio po nich.
 4. Przed ostatnim spotkaniem mediacyjnym, na którym ma zostać podpisana ugoda, strony uiszczają opłatę końcową, która wynosi 300 zł netto + VAT.
 5. Wysokość opłat powiększa się o podatek VAT według obowiązującej stawki.
 6. Każdorazowe spotkanie mediacyjne trwa maksymalnie 2 godziny.
 7. Strony ponoszą wydatki, w szczególności związane z podróżą mediatora, wynajmem pomieszczenia innego niż gabinet mediatora, opinią biegłych, tłumaczeniami.
 8. Koszty postępowania mediacyjnego strony ponoszą po połowie, jeśli wspólnie nie ustalą inaczej.
 9. Koszty mediacji należy uiszczać na rachunek:
  Adresat: PJM Paulina Janikowska - Mizera                                                                                                                                                                                        Numer rachunku: 61 1050 1025 1000 0092 3593 3240
  Tytuł: mediacje + Twoje imię i nazwisko + opłata wstępna/mediacyjna/końcowa
 10. Mediator wystawia faktury VAT dla stron.

 

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości, umów się na bezpłatną 15- minutową konsultację telefoniczną dotyczącą mediacji:

16074.jpg
© 2020 poprawnerodzicielstwo.pl. All Rights Reserved.